Śląskie Radio

Zostało założone w roku 2007, przez pochodzących z Rudy Śląskiej a zamieszkałych w niemieckim mieście Hildesheim w Dolnej Saksonii, Justine i Michała Otrzonsek.

Czytaj dalej ..