Śląskie Radio

Zostało założone w roku 2007, przez pochodzących z Rudy Śląskiej a zamieszkałych w niemieckim mieście Hildesheim w Dolnej Saksonii, Justine i Michała Otrzonsek.
Radio z licencjami GEMA & GVL
Czytaj dalej ..