Tag: Śląskie Radio

Śląskie Radio

Zostało założone w roku 2007, przez pochodzących z Rudy Śląskiej a zamieszkałych w niemieckim mieście Hildesheim w Dolnej Saksonii, Justine i Michała Otrzonsek.

Informacja na stronie sierpien 2007
Serdecznie witomy na stronie Śląskiego radia.
Stworzyli my radio kiere mo łączyć wszystkich Słuchaczy
poprzez Śląsko kultura, godka i muzyka.
Bydymy Wom przypominać Wasze rodzinne strony – pielyngnować
wspomnienia ale tyż podować świyże nowiny.

Zaproszomy Wos do słuchanio naszego radyjka !!

– Michał i Justine z Hildesheim wraz z zespołem –

Czytaj dalej ..