Radio Bercik Silesia

Od 05.07.2009 „Radio Bercik Silesia” znajduje się pod patronatem związku „Kulturvereinigung Bercik – Silesia e.V.” (zarejestrowany sądownie w Hildesheim).

Czytaj dalej ..