Pamietajmy

Nasze przeżycia z audycjami prezenterów są unikalne ale i ulotne z czasem,
dlatego warto zamieszczać tu wspomnienia
ku pamięci osób, których słuchaliśmy,
a także wspomnienia o  osobach
które aktywnie działały w radiokach jak technicy, admini.

Odeszli, ale zostaną na zawsze w naszej pamięci.