Marian z Munster

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”
Prezenter Radia Bomblik Marian z Munster